هوش مصنوعی

تاریخ انتشار: 1402/07/13
بازدید: 1040

سرپرست گروه تخصصی هوش مصنوعی انجمن آقای دکتر محمد حسین رهبان می‌باشد